PSIHOLOĢISKĀ IZPĒTE BĒRNIEM UN PIEAUGUŠAJIEM

  • Psiholoģiskā izpēte ir pārbaude, kurā tiek izmantotas speciālas psiholoģiskās izpētes metodes, lai izzinātu cilvēka personības īpašības, intelektuālās spējas, emocionālo sfēru, attiecības ar apkārtējiem cilvēkiem un iespējamus traucējumus vai grūtības.
  • Psiholoģisko izpēti var veikt pēc paša cilvēka iniciatīvas ar mērķi labāk izzināt, izprast pašam sevi un savas grūtības. Taču biežāk psiholoģisko izpēti veic ar kāda speciālista vai institūcijas nosūtījumu, kas var būt ārsts (psihiatrs, neirologs, ģimenes ārsts), tiesa, bāriņtiesa u.c.