IZGLĪTIBAS CENTRS

Nodrošinām grupu nodarbības:

Vecākiem:

  • Atbalsta grupas jaunajām māmiņām
  • BEA (bērnu emocionālās audzināšanas) grupu nodarbības
  • Grupu nodarbības vecākiem un bērniem “Izproti sava bērna bailes”
  • Dusmu pārvaldīšanas un emociju pašregulācijas prasmju apguves grupu nodarbības
  • Grupu nodarbības vecākiem un bērniem savstarpējās saiknes stiprināšanai “Kopābūšana”

Bērniem:

  • “Emociju pavēlnieks”-emociju pašregulāciju prasmju apguves grupa (vecumā no 6-9.g.)
  • Grupu nodarbības pusaudžiem saskarsmes iemaņu un dzīves prasmju apguvei (vecumā no 12-15.g.)

Vasaras nometnes
Nodrošinām dienas un diennakts vasaras nometnes bērniem un jauniešiem