DEJU UN KUSTĪBU TERAPIJAS NODARBĪBAS

  • Deju un kustību terapija ir veselības aprūpes sfēra, kas savā darbā izmanto mākslu – deju un kustību, – lai uzlabotu personas fizisko, emocionālo, kognitīvo (uztvere, atmiņa, domāšana u.c.) un sociālo veselību.
  • Deju un kustību terapijas pamatnostādne – ķermenis un psihe ir savstarpēji mijiedarbīga sistēma, kas nozīmē, ka izmaiņas ķermenī un kustībās rada izmaiņas personas emocionālajā stāvoklī.
  • Deju un kustību terapijas procesā, atšķirībā no dejošanas un fizioterapijas, nozīme ir radošai sadarbībai ar terapeitu un klienta pārdomām par šo procesu.