ATBALSTA GRUPAS PERSONĀM AR GARĪGA RAKSTURA TRAUCĒJUMIEM

Lai veicinātu personu ar garīga rakstura traucējumiem patstāvīgu dzīvi sabiedrībā, biedrība piedāvā sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu – atbalsta grupas.