PAR MUMS

Kas mēs esam?

Biedrība “Gaišo domu platforma” dibināta 2017. gadā

Mūsu mērķis ir:

  • Darboties kā izglītības un atbalsta centram bērnu, jauniešu un ģimeņu labklājības veicināšanai, nodrošinot attīstošas, informatīvas un preventīvas programmas.
  • Veicināt sociālās atstumtības riskam pakļauto iedzīvotāju grupu integrāciju sabiedrībā, sociālās labklājības celšanu, aizstāvēt viņu intereses un tiesības.
  • Organizēt un vadīt nometnes.
  • Sekmēt un atbalstīt jauniešu izglītošanu un pašiniciatīvu, lai veiksmīgi iekļautos sabiedrībā notiekošajos procesos. Iesaistīt jauniešus brīvprātīgo darbā.
  • Sniegt sociālos pakalpojumus.
  • Īstenot neformālās izglītības programmas.
  • Sadarboties ar valsts, pašvaldības, nevalstiskajām organizācijām, kā arī citām juridiskām un fiziskām personām, lai sekmētu biedrības mērķu īstenošanu.